Rodzice Adama, Aleksandry i Małgorzaty

Ze szkołą STO nr 5 przy ul. Kurczaba w Prokocimiu jesteśmy związani już od 9 lat. Obecnie do szkoły uczęszcza naszych dwóch synów, młodszy jest w drugiej, a starszy w ósmej klasie, natomiast córka ukończyła szkołę rok temu i dostała się bezproblemowo do jednego z najlepszych liceów w mieście.

Na podstawie wieloletniego kontaktu z nauczycielami, zarówno wychowawcami jak i nauczycielami przedmiotowymi, możemy stwierdzić, że Szkoła dysponuje świetnym gronem pedagogicznym. W codziennej pracy nauczycieli widać nie tylko umiejętności przekazywania wiedzy, ale również, a może i przede wszystkim, ogromne zaangażowanie i pasję w tym, co robią. W szkole jest mnóstwo kół zainteresowań realizowanych po lekcjach. Nauczyciele przygotowują uczniów do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych, a lista laureatów spośród uczniów naszej szkoły jest długa. Organizowane są ciekawe wyjazdy, wycieczki oraz zielona szkoła.

Pomimo iż jest to szkoła, w której należy płacić czesne, jest ona nastawiona na edukację i rzetelne przekazywanie wiedzy. Szkoła jest na wysokim poziome w rankingach kuratoryjnych, co potwierdzają wyniki konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie uczestniczą w wielu programach, akcjach charytatywnych czy zbiórkach. Na każdym kroku widać zaangażowanie Szkoły w rozwój dzieci i ich wychowanie. W szkole jest również zatrudniony psycholog szkolny, który realnie i aktywnie wspiera dzieci, nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Szkoła nie jest duża. Klasy są maksymalnie kilkunastoosobowe, a każdy rocznik ma swoją oddzielną klasę, co dodatkowo nie dezorganizuje codziennego funkcjonowania. Każda klasa jest wyposażona w nowinki techniczne, takie jak tablica interaktywna, komputer dla nauczyciela, tablet graficzny, kamerę itp. W czasie pandemii było to szczególnie pomocne, gdyż bez większych problemów szkoła mogła realizować swoje główne zadanie, jakim jest edukacja naszych pociech. Szkoła jest również nastawiona na bezpieczeństwo dzieci, budynek jest zamykany w ciągu dnia.

Jeśli ktoś zdecyduje się raz posłać dziecko do Szkoły, posyła również kolejne, tak jak w naszym przypadku. Nasze dzieci bardzo dobrze czują się w tym środowisku i jeszcze nigdy nie usłyszeliśmy od żadnego z nich, że nie chce mu się iść do szkoły. Czują się tam bezpiecznie.

Nasze wieloletnie doświadczenia ze Szkołą, postawa nauczycieli, ich zaangażowanie nie mogą prowadzić do wydania innej oceny jak celującej. Jeżeli komuś zależy na edukacji i rozwoju dziecka na płaszczyźnie zarówno edukacyjnej, jak i społecznej, to ta Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO jest odpowiednim miejscem do tego. Gorąco polecamy!