Jesteś tutaj:
 • Home
 • Oferta szkoły

Oferta szkoły

Głównym celem szkoły jest wspieranie Rodziców w procesie wychowawczym i dbanie o wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów. Nasza szkoła stara się jak najlepiej realizować ten cel. Razem z Rodzicami każdego dnia kreujemy przestrzeń, w której mogą się realizować i poszerzać swoją wiedzę – zarówno w trakcie zajęć obowiązkowych, jak i kół zainteresowań, wycieczek bliższych i dalszych oraz wyjść do kin, teatrów i muzeów. Staramy się również zapewnić jak najlepszy dobór kadry pedagogicznej, która chce wychowywać ludzi z pasją; nie tylko nauczać, ale także wspomagać uczniów w samodzielnym rozwoju i poszukiwaniu wiedzy. Zapraszamy do odbycia wizyty w szkole!

NASZYMI GŁÓWNYMI ATUTAMI SĄ:

 • przyjazny, bezpieczny, zamykany w ciągu dnia budynek szkoły, w którym każda klasa posiada własną salę,
 • brak anonimowości uczniów – klasy liczą do 18 uczniów,
 • opieka psychologa i logopedy,
 • indywidualizacja pracy z uczniami,
 • liczne koła zainteresowań,
 • opieka nad uczniami od godziny 7:00 do 17:00,
 • możliwość korzystania z obiadów.

CO OFERUJEMY W RAMACH CZESNEGO?

KLASY 0-III

 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEiN,
 2. zajęcia logopedyczne w klasie zerowej (2 godziny tygodniowo),
 3. dodatkowe godziny języka angielskiego (5 godzin tygodniowo),
 4. dodatkową godzinę języka niemieckiego od klasy pierwszej (1 godzina tygodniowo),
 5. dodatkowe godziny plastyki i muzyki prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli,
 6. cztery godziny wychowania fizycznego, w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. gimnastyka korekcyjna
  2. rytmika
  3. basen
 7. Koła zainteresowań:
  1. plastyczne,
  2. teatralne,
  3. komputerowe,
  4. sportowe,
  5. karate,
  6. podróżnicze,
  7. szachowe,
  8. języka niemieckiego,
  9. języka hiszpańskiego.

KLASY IV-VIII

 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEiN,
 2. dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki dla wszystkich uczniów,
 3. pięć godzin języka angielskiego tygodniowo,
 4. jedną dodatkową godzinę konwersacji w języku angielskim,
 5. trzy godziny języka niemieckiego tygodniowo,
 6. dodatkowe godziny wychowania fizycznego, w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. taniec
  2. gimnastyka korekcyjna
 7. Koła zainteresowań:
  1. przyrodnicze,
  2. biologiczne,
  3. historyczne,
  4. sportowe,
  5. matematyczno-logiczne,
  6. fotograficzne,
  7. dziennikarskie,
  8. ortograficzne,
  9. czytelnicze,
  10. języka angielskiego,
  11. fotograficzne.
  12.  

Szkoła bierze udział w licznych programach monitorowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – zarówno organizowanych przez Kuratorium Oświaty, jak i specjalistycznych, organizowanych przez szkoły niepubliczne oraz instytucje zewnętrzne.