Jesteś tutaj:
  • Home
  • Granty

Granty

Zapytanie ofertowe – kwiecień 2023

Pobierz plik

Oferta zakupu komputerów
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 43 STO przedstawia ofertę zakupu dziesięciu komputerów typu ALL in ONE o następujących parametrach: model HP 205 GB, 21,5, Full HD, 8Gb RAM, 256 SSD, Win 10Pro. Komputery zakupione zostaną w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2021 roku na adres mailowy: sekretariat@szkolapodstawowa5.krakow.pl. Po tym terminie zostanie wybrana najlepsza oferta.

Program „Pierwszy krok”
W listopadzie 2008 roku nasza szkoła otrzymała grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego na projekt „Pierwszy krok” w ramach działania „W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele”. Projekt zakładał rozwinięcie współpracy pomiędzy uczniami naszej szkoły a najbliższym środowiskiem lokalnym: przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami. Realizacja projektu trwała do końca grudnia. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Były to występy teatralne, zawody sportowe, projekcje filmów. Cały projekt kończyła akcja mikołajkowa. Zbieraliśmy dary dla rodziny wielodzietnej. W akcję tę zaangażował się nie tylko Samorząd Uczniowski ale również cała społeczność szkolna. W styczniu nastąpiło podsumowanie naszych działań. Na koniec otrzymaliśmy od Społecznego Towarzystwa Oświatowego certyfikaty udziału. Nasz projekt opisano także w dodatku do styczniowego wydania „Edukacji i dialogu”.

Zobacz certyfikat
Zobacz artykuł

Program „Radosna Szkoła”
Miło nam poinformować, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO została beneficjentem programu MEN „Radosna Szkoła”. W ramach programu przyznana została nam dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych na utworzenie kącika zabaw dla uczniów klas 0 – 3. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych oraz gier i przyrządów służących uczniom do zabaw w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz w ramach zajęć świetlicowych.

Projekt „Bezpieczne drogi”
Zobacz szczegóły