Jesteś tutaj:
  • Home
  • Losy absolwentów

Losy absolwentów

Szkoła przez cały czas śledzi losy naszych absolwentów. Cieszymy się, że w przeważającej większości dostają się oni do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Szkoła poddaje gruntownej analizie wyniki egzaminów, co pozwala na stworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej na następny rok szkolny i pracę w obszarach, w których osiągnięte przez uczniów wyniki są najsłabsze. Wcześniejsza praca z arkuszami egzaminacyjnymi pomaga także na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań, jak również właściwego rozplanowania czasu pracy oraz eliminowania podstawowych błędów związanych z prawidłowym formułowaniem i zapisywaniem odpowiedzi. Dodatkowa praca nad zadaniami otwartymi powoduje, że uczniowie nie mają większych problemów z napisaniem dłuższych i krótszych wypracowań. Dzięki tym wszystkim działaniom szkoła wypada bardzo dobrze na egzaminie ósmoklasisty, a uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych. Nasi absolwenci wybierają najczęściej szkoły publiczne. Są to zazwyczaj licea ogólnokształcące (chłopcy uczą się też w Technikum Łączności) .

Nasi uczniowie uczą się w następujących liceach krakowskich:

  • Liceum Ogólnokształcące nr 4
  • Liceum Ogólnokształcące nr 5
  • Liceum Ogólnokształcące nr 6
  • Liceum Ogólnokształcące nr 8
  • Liceum Ogólnokształcące nr 10
  • Liceum Ogólnokształcące nr 13
  • Liceum Ogólnokształcące nr 25
  • Liceum oo. Pijarów

Zainteresowaniem naszych uczniów cieszą się także szkoły prywatne i społeczne, szczególnie VII i VIII Liceum Ogólnokształcące.