Jesteś tutaj:
  • Home
  • Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora

                                                                                   

                                                                                                      Zarządzenie nr 1/2023/2024

                                                                  Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie

                                                                                                      z dnia 1 września 2023 roku

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

2  maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 ustala się na dzień 21 czerwca 2024 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 roku.

Zarządzenie nr 1/2022/2023

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO

w Krakowie

z dnia 1 września 2022 roku

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022r.

2 , 4, 5 maja 2023r.

23, 24, 25 maja 2023r.

9 czerwca 2023r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 ustala się na dzień 23 czerwca 2023 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku.

Zarządzenie nr 1/2021/2022
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 03 września 2021 roku


Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
24, 25, 26 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 ustala się na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 września 2021 roku.