Jesteś tutaj:
 • Home
 • Zapisy

Zapisy

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji

Pobierz plik

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO informuje, że można dokonać zapisu dziecka również za pomocą e-maila. 

W temacie należy podać: Zapis do szkoły, a w treści maila następujące dane:

 1. imię i nazwisko ucznia
 2. datę i miejsce urodzenia dziecka
 3. PESEL
 4. rok szkolny, którego dotyczy zapis (np. 2019/2020)
 5. klasę (np. 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)
 6. numery kontaktowe telefonów rodziców
 7. adres zamieszkania dziecka.

Informacje te pozostają tylko do wiadomości szkoły dla celów rekrutacyjnych.
Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest przyjście do szkoły i złożenie podania na druku szkolnym.

e-mail: sekretariat@szkolapodstawowa5.krakow.pl

Zapisy do klas "0" i "I" Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO

W ramach czesnego szkoła oferuje:

 1. realizację wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z wymogami MEiN
 2. poszerzoną liczbę godzin z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo)
 3. dodatkową jedną godzinę języka niemieckiego od klasy pierwszej (od klasy IV – 3 godziny)
 4. naukę języków obcych (j. angielski 5 godzin tygodniowo, j. niemiecki 1 godzina tygodniowo – 3 godziny od klasy IV)
 5. od klasy IV zwiększoną liczbę godzin z matematyki
 6. dodatkowe zajęcia z plastyki i muzyki
 7. zajęcia na basenie, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, taniec
 8. obowiązkową 1 godzinę informatyki tygodniowo
 9. bogatą ofertę kół zainteresowań (plastyczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, szachowe, matematyczno-logiczne, języka hiszpańskiego)
 10. dodatkowe zajęcia sportowe – SKS
 11. profesjonalną opiekę logopedyczną i psychologiczną
 12. opiekę pielęgniarki szkolnej
 13. świetlicę do godziny 17:00

Zapewniamy:

 1. kameralną i przyjazną atmosferę (klasy do 18 osób)
 2. fachową opiekę psychologa i logopedy (na terenie szkoły)
 3. bibliotekę i czytelnię szkolną
 4. wysoki poziom nauczania
 5. uczestnictwo w projekcie „Edukacja Europejska”
 6. uczestnictwo w projekcie „Lepsza szkoła”
 7. uczestnictwo w projekcie „Uniwersytet Dzieci”
 8. uczestnictwo w projekcie „Ortograffiti”
 9. naukę kodowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej
 10. poznawanie kraju i Europy podczas wycieczek, imprez szkolnych, obozów językowych
 11. fachową i zaangażowaną kadrę
 12. pełne bezpieczeństwo – szkoła zamykana

Zapisy:

trwają przez cały rok szkolny

 • dokumenty: podanie na druku szkolnym lub zapis mailowy
 •  
 • W związku z dużym zainteresowaniem nauką w naszej szkole przyjmujemy także zapisy do klasy zerowej i pierwszej na kolejne lata. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.