1,5% dla szkoły

    Jesteś tutaj:
  • Home
  • 1,5% dla szkoły

Szanowni Rodzice i Przyjaciele szkoły!

W 2023 roku można zdecydować o przekazaniu tym razem 1,5% swojego podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot na rzecz naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1% za rok 2021 w kwocie 18 751,00 zł. Kwota ta pomoże doposażyć bazę dydaktyczną szkoły.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli i w tym roku zdecydujecie się Państwo na przekazanie nam kwoty 1,5% swojego podatku dochodowego.

Jak przekazać 1,5% podatku dla naszej szkoły? Zwracamy uwagę, że uległy zmianie deklaracje, na których rozlicza się roczne dochody.

Należy uzupełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-36 – poz. 520, 521; PIT-36L – poz. 172, 173; PIT-37 – poz. 147, 148; PIT-38 – poz. 64, 65.

Można również przekazać organizacji pp 1,5 % podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić pozycje: 48 i 49.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2022, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO.

Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest tylko organizacją przekazującą szkole darowiznę, w związku z czym należy wskazać cel szczegółowy, na który przekazane zostaną pieniądze. Wpisujemy: Samodzielne Koło Terenowe nr 43 STO w Krakowie (PIT-36 – poz. 522, PIT-36L – poz. 174, PIT-37 – poz. 149, PIT-38 – poz. 66, PIT-39 – poz. 50.

Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-36 – poz. 523, 524; PIT-36L – poz. 175, 176; PIT-37 – poz. 150, 151; PIT-38 – poz. 67, 68; PIT-39 – poz. 51, 52).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1,5 % podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1,5 % podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do 30 kwietnia 2023 r.

Na przełomie grudnia 2023/stycznia 2024 STO przekaże je na konto szkoły.

Pobierz powyższą informację w PDF.