1,5% dla szkoły

    Jesteś tutaj:
  • Home
  • 1,5% dla szkoły

Szanowni Rodzice i Przyjaciele szkoły

W 2024 roku można zdecydować o przekazaniu 1,5 % swojego podatku dochodowego za rok 2023 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot na rzecz naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1,5 % za rok 2022 w kwocie 17 964,00 zł. Kwota ta wesprze finanse szkoły.

Będziemy bardzo zaszczyceni, jeżeli i w tym roku zdecydujecie się Państwo na przekazanie nam kwoty 1,5 % swojego podatku dochodowego.    

Jak przekazać 1,5 % podatku dla naszej szkoły?

Zwracamy uwagę, że uległy zmianie deklaracje, na których rozlicza się roczne dochody.

Należy uzupełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-36 – poz. 500, 501; PIT-36L – poz. 171, 172; PIT-37 – poz. 147, 148; PIT-38 – poz. 64, 65.

Można również przekazać organizacji opp 1,5 % podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku składając formularz PIT-39, należy wypełnić pozycje 48, 49.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest tylko organizacją przekazującą szkole darowiznę, w związku z czym należy wskazać cel szczegółowy, na który przekazane zostaną pieniądze. Wpisujemy Samodzielne Koło Terenowe nr 43 STO w Krakowie (PIT-36 – poz. 502, PIT-36L – poz. 173, PIT-37 – poz. 149,  PIT-38 – poz. 66, PIT-39 – poz. 50.

Aby Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-36 – poz. 503; PIT-36L – poz. 174; PIT-37 – poz. 150; PIT-38 – poz. 67; PIT-39 – poz. 51).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1,5 % podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1,5 % podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do 30 kwietnia 2024 r.

Na przełomie grudnia 2024 / stycznia 2025 STO przekaże je na konto szkoły.

Kraków, 26 stycznia 2024 r.

Pobierz powyższą informację w PDF.

Poniżej można pobrać wzory wypełnienia poszczególnych formularzy PIT.

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39