Jesteś tutaj:
  • Home
  • 1% dla szkoły

1% dla szkoły

Szanowni Rodzice i Przyjaciele szkoły

W 2022 roku – już po raz osiemnasty – można zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2021 organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot na rzecz naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1% za rok 2020 w kwocie 18 289,00 zł. Kwota ta pomoże doposażyć bazę dydaktyczną szkoły.

Będziemy bardzo zaszczyceni, jeżeli i w tym roku zdecydujecie się Państwo
na przekazanie nam kwoty 1% swojego podatku dochodowego.
Jak przekazać 1% podatku dla naszej szkoły?

Zwracamy uwagę, że uległy zmianie deklaracje, na których rozlicza się roczne dochody. Należy uzupełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 – poz. 498, 499, PIT-36L – poz. 163, 164, PIT-37 – poz. 136, 137, PIT-38 – poz. 64, 65). Można również przekazać organizacji pp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku składając formularz PIT-39 należy wypełnić pozycje 48, 49.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2021, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest tylko organizacją przekazującą szkole darowiznę, w związku z czym należy wskazać cel szczegółowy, na który przekazane zostaną pieniądze. Wpisujemy Samodzielne Koło Terenowe nr 43 STO w Krakowie (PIT-36 – poz. 500, PIT-36L – poz. 165, PIT-37 – poz. 138, PIT-38 – poz. 66, PIT-39 – poz. 50).

Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-36 – poz. 501, 502, PIT-36L – poz. 166, 167, PIT-37 – poz. 139, 140, PIT-38 – poz. 67, 68, PIT-39 – poz. 51, 52).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do 30 kwietnia 2022 r. .
W październiku lub listopadzie 2022 roku STO przekaże je na konto szkoły.

Kraków, 24 stycznia 2022 r.

Zobacz wzór PIT – 36 (pdf)
Zobacz wzór PIT – 37 (pdf)
Zobacz wzór PIT – 38 (pdf)
Zobacz wzór PIT – 39 (pdf)