Jesteś tutaj:
  • Home
  • Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

– „Moja lekcja języka angielskiego” – klasy II i III

– „Zagrajmy” – realizacja projektu „Emocja. Kreatywność, Tolerancja, Iskierki Emocji, Wyobraźnia, Moc słów”  – klasy 0-III

– „A jak abstrakcja” – projekt plastyczny realizowany w Cricotece – klasy I-III

–  lekcje okolicznościowe związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych – klasy IV-VIII (projekt interdyscyplinarny)

– lekcje okolicznościowe organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – klasy 0-VIII

– okolicznościowe lekcje języka angielskiego związane z Dniem św. Patryka – klasy IV-VIII

– Eksperymenty z suchym lodem – warsztaty chemiczne w klasach II-IV

– lekcje okolicznościowe poświęcone Międzynarodowemu Tygodniowi Mózgu – klasy IV-VIII

– lekcje okolicznościowe poświęcone 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej – klasy I-VIII

– „How to make our School eco-friendly” – projekt realizowany na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VII

– „Moje miasto Kraków” – projekt realizowany w klasach I-III

– lekcje prowadzone według scenariuszy Uniwersytetu Dzieci: „Ciekawskie pierwszaki”, „Co może powstać z drewna?”, „Czy trójkąt może być kwadratem?”, „Kiedy kogoś kochamy…”, „Jak koncentracja pomaga detektywom w pracy?”, „Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?”

– „Fizyka według Leonarda da Vinci” – warsztaty z fizyki dla klas IV-VIII

– projekt czytelniczy „Lekturki spod chmurki” – klasy I-III

– lekcje okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz  Międzynarodowego Dnia Liczby Pi

– projekt plastyczny „Malowanie na śniadanie” – klasy 0-III

2012-01-05
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
Informujemy, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO uzyskała grant w wysokości 30 tysięcy złotych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9. 1 na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie”. W ramach grantu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów najmłodszych klas oraz prowadzone dodatkowe zajęcia w latach 2012 i 2013.

2011-12-09
„Odblaskowa szkoła”
Miło nam poinformować, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO została uznana za najlepszą szkołę w mieście Krakowie w II Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod patronatem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Gratulujemy wszystkim uczniom oraz koordynatorce konkursu mgr Renacie Płaziak.

2010-02-12
Ratujemy i Uczymy Ratować
Od lutego 2010 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO uczestniczą w programie realizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „”Ratujemy i Uczymy Ratować”. Celem programu jest nauka pierwszej pomocy dzieci w klasach I – III szkoły podstawowej i obejmuje szkolenia w zakresie podstaw pierwszej pomocy czyli wezwania pomocy, zachowania w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Szkolenia składają się z dwóch części : zajęć teoretycznych (film animowany „Doktor Kręciołek” oraz prezentacja multimedialna dotycząca pierwszej pomocy) oraz zajęć praktycznych – wzywanie pomocy z wykorzystaniem tekturowych telefonów, resuscytację krążeniowo – oddechową przy pomocy mini Anne oraz little Anne. Po ukończeniu zajęć uczniowie zdają test i otrzymują certyfikat oraz książeczkę „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”.

2009-03-20
Orlen Bezpieczne Drogi
Od 20 marca 2009 roku do połowy czerwca 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 5 STO realizowali projekt „Mamo, tato – chcę być bezpieczny na drodze” w ramach nagrody otrzymanej w Ogólnopolskim Konkursie „Orlen Bezpieczne Drogi”. Szkoła otrzymała nagrodę specjalną w kategorii „Rodzice wzorem dla dziecka”. Była to nagroda finansowa przeznaczona na realizację szkolnej inicjatywy oraz Złota Tarcza Bezpieczeństwa. Dzięki naszym działaniom zwiększyła się świadomość uczniów związana z uczestnictwem w ruchu drogowym.
Zobacz naszą inicjatywę.

2009-02-06
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Od kwietnia 2009r. uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczą w projekcie: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3. 3. 4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Zobacz więcej: www.pierwszaki.eu