Rodzice Weroniki i Wiktorii

Bardzo cenimy naszą szkołę za stworzenie w niej świetnych warunków do nauki oraz rozwoju naszych dzieci.  Małe, maksymalnie 18-osobowe klasy pozwalają na bliski i bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem, a także dobre relacje i więzi pomiędzy uczniami  klas z różnych roczników. Stwarza to poczucie jedności i bezpieczeństwa zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Dzięki bardzo dobrej kadrze nauczycielskiej, nauka prowadzona jest na najwyższym poziomie, co ma odzwierciedlenie między innymi w wynikach egzaminów końcowych. Bardzo ważną rzeczą jest również łatwy i bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami. Jako rodzice absolwentki i jednej córki, która nadal uczęszcza do naszej szkoły, z czystym sumieniem możemy ją polecić każdemu Rodzicowi, który chce, aby jego dziecko zdobywało wiedzę na wysokim poziomie w przyjaznej, bezpiecznej i miłej atmosferze.