Mama Huberta

Szkoła dała świetne podstawy do dalszej edukacji, szczególnie w zakresie języka angielskiego i matematyki. Mój syn bez problemu kontynuował naukę w Technikum Łączności, a teraz kończy Informatykę na AGH i pracuje, używając biegle angielskiego. Społeczna „piątka” dała mu solidne podstawy.