Kraków Wspólnie

Kraków Wspólnie

30 marca 2023 Dyrektor szkoły Comments Off

W związku z udziałem w projekcie „Kraków Wspólnie” realizowanym przez International Bund Polska we współpracy z UNICEF i Urzędem Miasta Krakowa, nasza szkoła otrzymała pakiety animacyjne przeznaczone do działań integrujących uczniów z Polski i Ukrainy.  Jest to sprzęt sportowy, chusty animacyjne, skakanki, gry planszowe i wiele innych rzeczy, które będą wykorzystywane na różnego rodzaju zajęciach: ruchowych, plastycznych, językowych i świetlicowych.