Powrót do strony głównej
      




























Wyniki egzaminu Gimnazjalnego


Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2015/2016
Poniżej podajemy wyniki egzaminu uczniów klasy III naszego gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.
Język polski – szkoła 85% (stanin 9 najwyższy). Dla porównania gmina i powiat: 77,2%, województwo: 72,1%.
Historia i wiedza o społeczeństwie – szkoła 68,8% (stanin 8 wysoki). Gmina i powiat: 65,3%, województwo: 59,3%.
Matematyka – 77,1% (stanin 9 najwyższy). Gmina i powiat: 61,4%, województwo: 52,9% .
Nauki przyrodnicze – szkoła 75% (stanin 9 najwyższy). Gmina i powiat: 60,7%, województwo: 54%.
Język angielski poziom podstawowy – szkoła 87,5% (stanin 8 wysoki). Gmina i powiat: 77%, województwo: 64,9%.
Język angielski poziom rozszerzony – szkoła 75,5% (stanin 8 wysoki). Gmina i powiat: 59,9%, województwo: 45,2%.

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2014/2015
Przedstawiamy Państwu wyniki egzaminu w klasie trzeciej w roku szkolnym 2014/2015:
Społeczne Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie:
Język polski – 81,3% - stanin 9 najwyższy / Gmina/ Powiat: 68%/ Województwo: 63,4%/ Polska: 62%
Historia i WOS – 79,4% - stanin 9 najwyższy/ Gmina/Powiat: 71,5%/Województwo: 66,4%/ Polska: 64%
Matematyka – 78,6% - stanin 9 najwyższy/Gmina/Powiat: 59,1%/ Województwo: 51,4%/ Polska: 48%
Przedmioty przyrodnicze – 65,7% - stanin 8 wysoki/ Gmina/Powiat: 58%/ Województwo: 52,1%/ Polska: 50%
Język angielski (poziom podstawowy) – 85% - stanin 8 wysoki/ Gmina/Powiat: 77,9%/ Województwo: 67,8%/ Polska: 67%
Język angielski (poziom rozszerzony) – 85% - stanin 9 najwyższy/ Gmina/Powiat: 60,2%/ Województwo: 47,4%/ Polska: 48%
Język niemiecki (poziom podstawowy) – 92,5% - stanin 9/ Gmina/ Powiat: 77,4%/ Województwo: 58,2%/ Polska: 57%
Język niemiecki (poziom rozszerzony) – 70% - stanin 9/ Gmina/ Powiat: 75,2%/ Województwo: 47,9%/ Polska: 41%

2012/2013
Język polski – 74% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 62% (Polska)
Historia i WOS – 74% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 58% (Polska)
Matematyka – 70% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 48% (Polska)
Przedmioty przyrodnicze – 78% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 59% (Polska)
Język angielski (poziom pod.) – 92% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 63% (Polska)
Język angielski (poziom roz.) – 74% (SPOŁ. GIM. nr 5 STO), 45% (Polska)

2010/2011
Część humanistyczna: 36, 2 pkt na 50 możliwych
Część matematyczno – przyrodnicza 32, 8 pkt na 50 możliwych
Język angielski: 40, 2 pkt na 50 możliwych

2009/2010
Część humanistyczna: 28, 3 pkt na 50 możliwych
Część matematyczno – przyrodnicza: 24, 5 pkt na 50 możliwych
Język angielski: 33, 5 pkt na 50 możliwych

Wyniki egzaminów 2008/2009
Wyniki egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum

Średni wynik w części humanistycznej wyniósł 32,3 pkt na 50 możliwych.
Najwyższy wynik w tej części to 41 pkt na 50 możliwych.

Średni wynik w części matematyczno – przyrodniczej wyniósł 28,43 pkt na 50 możliwych.
Najwyższy wynik w tej części to 48 pkt na 50 możliwych.

Średni wynik łączny to 31,1 pkt na 100 możliwych.

Średni wynik części językowej (język angielski) to 36 pkt na 50 możliwych.
Najwyższy wynik w tej części to 48 pkt na 50 możliwych.


WYNIKI Z LAT

2008/2009 oraz nowsze

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005