Powrót do strony głównej
      
Zarządzenia Dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 1/2020/2021
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 21 września 2020 roku


Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

14 października 2020r.
12, 13 listopada 2020r.
25, 26, 27 maja 2021r.
04 czerwca 2021r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustala się na dzień 25 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 roku.