Powrót do strony głównej
      
Zarządzenia Dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 1/2019/2020
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 2 września 2019 roku


Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

2, 3 stycznia 2020r.
21, 22, 23 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na dzień 26 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.