Powrót do strony głównej
      
Zapisy przez internet


Szanowni Państwo,
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO informuje, że szkoły przyjmują zapisy również za pomocą e-maila. W temacie należy podać: Zapis do szkoły,
a w treści maila następujące dane:
  1. Imię i nazwisko ucznia.
  2. Data i miejsce urodzenia.
  3. Pesel.
  4. Rok szkolny, którego dotyczy zapis (np. 2019/2020).
  5. Klasa (np. 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII).
  6. Numery kontaktowe telefonów rodziców.
  7. Adres zamieszkania

Informacje te pozostają tylko do wiadomości szkoły w celach rekrutacyjnych.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest przyjście do szkoły i złożenie podania na druku szkolnym.


e–mail: sekretariat@szkolapodstawowa5.krakow.pl