Powrót do strony głównej
      
Zapisy do klas "0" i "I"


Zapisy do klas "0" i "I"
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO


W ramach czesnego szkoła oferuje:
 • realizację wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z wymogami MEN
 • poszerzoną liczbę godzin z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo)
 • dodatkową jedną godzinę języka niemieckiego od klasy pierwszej (od klasy IV – 3 godziny)
 • naukę języków obcych (j. angielski 5 godzin tygodniowo, j. niemiecki 1 godzina tygodniowo - 3 godziny od klasy IV)
 • od klasy IV zwiększoną liczbę godzin z matematyki
 • dodatkowe zajęcia z plastyki i muzyki
 • zajęcia na basenie, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, taniec
 • obowiązkową 1 godzinę informatyki tygodniowo
 • bogatą ofertę kół zainteresowań (plastyczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, szachowe, matematyczno – logiczne, języka hiszpańskiego)
 • dodatkowe zajęcia sportowe: SKS
 • profesjonalną opiekę logopedyczną i psychologiczną
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • świetlicę do godziny 17:00


Zapewniamy:
 • kameralną i przyjazną atmosferę (klasy do 18 osób)
 • fachową opiekę psychologa i logopedy (na terenie szkoły)
 • bibliotekę i czytelnię szkolną
 • wysoki poziom nauczania
 • uczestnictwo w projekcie "Edukacja Europejska"
 • uczestnictwo w projekcie "Lepsza szkoła"
 • uczestnictwo w projekcie "Uniwersytet Dzieci"
 • uczestnictwo w projekcie "Ortograffiti"
 • naukę kodowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej
 • poznawanie kraju i Europy podczas wycieczek, imprez szkolnych, obozów językowych
 • fachową i zaangażowaną kadrę
 • pełne bezpieczeństwo- szkoła zamykana


Zapisy:
 • zapisy trwają przez cały rok szkolny
 • dokumenty: podanie na druku szkolnym lub zapis mailowy
 • rekrutacja odbywa się na przełomie stycznia i lutego danego roku szkolnego
 • pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami przyszłej klas 0 i 1 odbywają się się w drugim tygodniu czerwca

W związku z dużym zainteresowaniem nauką w naszej szkole przyjmujemy także zapisy do klasy zerowej i pierwszej na kolejne lata.

Dajemy szansę wszystkim uczniom!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.