Powrót do strony głównej
      
Wyniki sprawdzianu Szkoła Podstawowa


Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016
W dniu 24 maja Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalnie wyniki sprawdzianu 2016 w klasie szóstej.
W pierwszej części (język polski i matematyka) nasi uczniowie uzyskali średnią 31,7 pkt na 40 możliwych czyli 79%.
W porównaniu: miasto i gmina 29,5 pkt (74%), województwo 26,3(66%), Polska - 66%.
Język angielski: nasza szkoła 37,1 na 40 możliwych czyli (92,8%).
W porównaniu: miasto i gmina - 33,5 (83,8%), województwo - 29,3 (73,3%), Polska - 73%.
Zarówno w pierwszej jak i drugiej części szkoła znalazła się w najwyższym, dziewiątym, staninie. Osiągnęło go tylko 4% szkół w Polsce.

Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015
Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu w klasie szóstej, który odbył się 2 kwietnia 2015 roku.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie:
Część pierwsza (język polski i matematyka): 32,9/41 pkt tj. 80,15% - stanin 9 - najwyższy
Język angielski: 38,9/40 pkt, tj. 97,3% - stanin 9 - najwyższy
Język niemiecki: 38,0/40 pkt, tj. 95% - stanin 9 - najwyższy
Dla porównania:
Gmina/powiat:
Część I - 31,3/41 pkt tj. 76,4%
Język angielski: 34,9/40, tj. 87,3%
Język niemiecki: 32,8/40 pkt, tj. 82%
Województwo:
Część I - 28,5/41, tj 69,35%
Język angielski: 31,7/40 pkt, tj. 79,3%
Język niemiecki: 31,6/40 pkt, tj. 79%


2012/2013
Średni wynik w szkole: 31,9 pkt pkt na 40 możliwych
Kraków: 28,4 pkt 40 możliwych
Powiat: 28,4 pkt 40 możliwych
Województwo: 25,1 pkt pkt na 40 możliwych
Kraj: 24,03 pkt na 40 możliwych
W skali standardowej dziewiątki klasa uzyskała poziom dziewiąty, czyli najwyższy.

2010/2011
Średni wynik w szkole: 31, 0 pkt na 40 możliwych
Gmina: 28, 6 pkt na 40 możliwych
Województwo: 26, 2 pkt na 40 możliwych
Kraj: 25, 3 pkt na 40 możliwych

2009/2010
Średni wynik w szkole: 30, 33 pkt na 40 możliwych
Gmina: 29, 21 pkt na 40 możliwych
Województwo: 25, 61 na 40 możliwych

Wyniki egzaminów 2008/2009
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej

Średni wynik sprawdzianu po klasie szóstej wyniósł 25,30 na 40 możliwych.
Najwyższy wynik to 35 pkt na 40 możliwych.

WYNIKI Z LAT

2008/2009 oraz nowsze

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005