Powrót do strony głównej
      
Uniwersytet Dzieci - szkoła podstawowa


W bieżącym roku szkolnym (2015) zajęcia Uniwersytetu Dzieci prowadzone są także w klasie pierwszej szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej mgr Renaty Płaziak.

Ile jest kolorów?
W trakcie zajęć uczniowie rozmawiali o znaczeniu kolorów w malarstwie. Śledząc prezentację multimedialną, mieli okazję przekonać się, jak wykorzystywano kolory w sztuce na przestrzeni wieków. Poznali barwy podstawowe oraz pochodne, które uzyskali w trakcie samodzielnego eksperymentowania. Utrwalili także wiedzę na temat barw ciepłych i zimnych. Poznali również nazwy kolorów używanych przez malarzy, jak np. ultramaryna czy ochra.
Zobacz zdjęcia

Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?
Podczas zajęć uczniowie uzyskali podstawową wiedzę o daktyloskopii i pokrewnych technikach kryminalistycznych. Poznali pojęcia taki jak: linie papilarne, ślad kryminalistyczny, ujawnianie śladów, proszki i pędzle daktyloskopijne. Dowiedzieli się jakie są techniki ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, konchoskopijnych (uszy), gantiskopijnych (rękawiczki) oraz cheiloskopijnych (usta) oraz potrafili samodzielnie znaleźć i zabezpieczyć (dostępnymi w domu środkami) ślady kryminalistyczne.
Zobacz zdjęcia

Jak tropić zwierzęta?
Podczas zajęć uczniowie nauczyli się rozpoznawać różne ślady zwierząt: tropy, czyli ślady stóp, np. sarny, jelenia, dzika, lisa czy zająca, budowle zwierząt, np. legowiska i żeremia czy wydawane przez nie odgłosy. Poznali metody obserwowania zwierząt w różnych miejscach, a także dowiedzieli się jakie prace wykonuje gajowy w lesie i jak należy szanować zwierzęta oraz ich miejsca zamieszkania.
Zobacz zdjęcia

Dlaczego wróble nie lubią kosiarek?
Zajęcia te pomogły uczniom poznać miejskie gatunki ptaków: gdzie mieszkają, jak się żywią i co im zagraża. Dowiedziały się także: w jaki sposób człowiek może pomagać albo zagrażać ptakom w mieście, że hałas utrudnia komunikację między ptakami. Zajęcia rozpoczęły się od obserwacji zwierząt w okolicach szkoły. Natomiast ostatnim zadaniem uczniów było wcielenie się w role ptaków i poprzez różne zabawy poznanie, jak one się komunikują , jak szukają pożywienia i gdzie wiosną składają jaja.
Zobacz zdjęcia