Powrót do strony głównej
      
Pierwsze uczniowskie doświadczenia


2 września 2009 roku w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z cyklu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Realizacja projektu stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, daje dzieciom szansę na rozwój zdolności i zainteresowań. Do tego celu w naszej szkole została stworzona "klasopracownia", w której zostały zorganizowane trzy Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych, które wyzwalają zainteresowania oraz rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem i profilem inteligencji.

Jako że początek roku szkolnego był ciepły i pogodny, często zajęcia odbywały się w plenerze. Wówczas wykorzystywaliśmy chustę animacyjną, a zabawy z jej zastosowaniem ułatwiły wzajemne poznanie się i zintegrowanie grupy. Uczniowie ćwiczyli gibkość i zwinność, usprawniali motorykę własnego ciała, ćwiczyli refleks i spostrzegawczość.

Podczas naszych spotkań, uczniowie, dzięki ciekawie i rzetelnie przygotowanym scenariuszom, mogli rozwijać swoją inteligencję matematyczno- logiczną, ruchową, językową, muzyczną, wizualno- przestrzenną, przyrodniczą, interpersonalną oraz intrapersonalną. Ich pełne zaangażowanie i radość, jaka towarzyszyła podczas pracy dawały poczucie, że projekt, w którym bierze udział nasza szkoła, jest czymś dobrym i pomocnym w rozwoju wszelkich percepcji dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, podczas których mogli wykazać się swoją twórczością literacką, wyobraźnią i fantazją. Chętnie tworzyli własne zakończenia opowiadań czy układali wiersze o określonej tematyce. Przy zajęciach muzycznych posługiwali się instrumentami perkusyjnymi, które były doskonałą pomocą dydaktyczną, rozwijającą ich zdolności muzyczne, a także koordynację ruchowo – słuchową. Sprawność ruchową i kinestetyczną usprawniali podczas zabaw ruchowych, do których wykorzystywali akcesoria ze "stojaka sportowego".

Wszystkie pomoce dydaktyczne, które otrzymała nasza szkoła są doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi. Okazują się one niezwykle pomocne w organizacji zajęć, które mają na celu wsparcie rozwoju szeroko pojętej inteligencji dzieci. Projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, poszerza ich zainteresowania i zdolności muzyczne, sportowe, aktorskie, plastyczne. Stopniowo wyłaniają się wśród naszych uczniów wspaniałe "talenty".

Mgr Renata Płaziak


...zobacz GALERIE ZDJĘĆ