Powrót do strony głównej
      
Teatr szkolny


...Teatr to takie miejsce,
w którym mocniej serce bije...


  Istotą Koła Teatralnego działającego w naszej szkole jest danie dzieciom możliwości spontanicznej zabawy z rówieśnikami i oderwania się od rzeczywistości. Wspólna zabawa, tworzenie spektakli prowadzi do rozwijania myślenia, wyobraźni, mowy, pamięci, uczy odwagi i śmiałości oraz umiejętności współdziałania i wyrażania różnych stanów uczuciowych. Ważny jest nie tylko sam spektakl, tworzony przez dzieci, ale również cały proces jego przygotowania oraz towarzyszące mu sytuacje społeczne i wychowawcze. Zajęcia naszego koła teatralnego mają na celu integrację grupy teatralnej, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, zdobycie ogólnej wiedzy o teatrze i formach teatralnych, kształtowanie i rozwijanie umiejętności aktorskich uczniów /wejście w role, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa/ oraz kształtowanie wrażliwości uczniów, wyobraźni i poczucia estetyki. Działania teatralne mają również przygotować dzieci do właściwego odbioru sztuki przez rozwijanie wrażliwości na piękno języka, pokazanie pozawerbalnych środków ekspresji, wzbogacić wiedzę i kulturę uczniów, pobudzić emocjonalną stronę osobowości, rozwijać wyobraźnię, wrażliwość, aktywność i kreatywność małego aktora. 

W roku szkolnym 2020/2021 spotkania grupy teatralnej odbywają się w każdym tygodniu. Ze względu na pandemię COVID – 19 będą mieć inny charakter. Uczniowie na podstawie różnych utworów ćwiczyć będą dykcję i emisję głosu. Zajęcia te, jak co roku, prowadzić będzie p. mgr Katarzyna Stolarczyk

...


...


...


...


...