Powrót do strony głównej
      
Świetlica szkolna - system oceniania


System oceniania zachowania i pracy uczniów w Świetlicy Szkolnej

System oceny zachowania i pracy uczniów przebywających w świetlicy szkolnej ma na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych przy równoczesnym eliminowaniu zachowań negatywnych.

  Zachowania pozytywne:
 • włączanie się w działalność świetlicy - udział w konkursach, zabawach i grach
 • kulturalne zachowania: używanie magicznych słów - kluczy
 • tworzenie prac
 • pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym
 • pomoc wychowawcy
 • dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu
 • wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier

  Zachowania negatywne:
 • niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom
 • niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo
 • brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo
 • wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy
 • niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego, zabranie czyjejś rzeczy
 • kłamstwo, oszustwo
 • brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy


Zasady oceniania i nagradzania w świetlicy
 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych podlega ocenie – dlatego wszyscy uczestnicy zajęć świetlicowych zostali wpisani na świetlicową listę zachowań pozytywnych i negatywnych.
 2. Za zachowania kulturalne oraz samoistne zachowania pozytywne uczeń otrzymuje "+"(plusa), który jest wpisywany w rubryce "zachowania pozytywne".
 3. Za każde zdobyte trzy plusy – uczeń otrzymuje nagrodę w postaci naklejki, po zdobyciu 5 takich "nagród"uczeń otrzymuje nagrodę specjalną.
 4. Istnieje również możliwość otrzymania naklejki bez zbierania plusów, np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych.
 5. Za zachowania niekulturalne, niegrzeczne lub niezgodne z obowiązującym Regulaminem świetlicy – uczeń otrzymuje "-"(minusa), który jest wpisywany w rubryce "zachowania negatywne". Za trzy minusy uczeń otrzymuje naklejkę "czarna kropka"
 6. Uwaga!!! "Czarna kropka"może zostać przyznana bez wcześniej uzbieranych minusów, np.: za oszustwa, kłamstwa lub zabieranie i niszczenie cudzych przedmiotów jak i rzeczy należących do świetlicy.


Na zakończenie każdego semestru najlepsi uczniowie,
pod względem zachowania,
otrzymają nagrody i wyróżnienia.


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!
Świetlica informacje
(czytaj więcej)

Roczny plan pracy
(czytaj więcej)

System oceniania
(czytaj więcej)

Dyżury nauczycieli
(czytaj więcej)