Powrót do strony głównej
      
Program "Radosna Szkoła"


Miło nam poinformować, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO została beneficjentem programu MEN "Radosna Szkoła". W ramach programu przyznana została nam dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych na utworzenie kącika zabaw dla uczniów klas 0 – 3. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych oraz gier i przyrządów służących uczniom do zabaw w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz w ramach zajęć świetlicowych.