Powrót do strony głównej
      
Projekty Edukacyjne


2012-01-05
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
Informujemy, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO uzyskała grant w wysokości 30 tysięcy złotych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9. 1 na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie". W ramach grantu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów najmłodszych klas oraz prowadzone dodatkowe zajęcia w latach 2012 i 2013.

2011-12-09
"Odblaskowa szkoła"
Miło nam poinformować, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO została uznana za najlepszą szkołę w mieście Krakowie w II Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła" organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod patronatem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Gratulujemy wszystkim uczniom oraz koordynatorce konkursu mgr Renacie Płaziak.

2010-02-12
Ratujemy i Uczymy Ratować
Od lutego 2010 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO uczestniczą w programie realizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ""Ratujemy i Uczymy Ratować". Celem programu jest nauka pierwszej pomocy dzieci w klasach I – III szkoły podstawowej i obejmuje szkolenia w zakresie podstaw pierwszej pomocy czyli wezwania pomocy, zachowania w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Szkolenia składają się z dwóch części : zajęć teoretycznych (film animowany "Doktor Kręciołek" oraz prezentacja multimedialna dotycząca pierwszej pomocy) oraz zajęć praktycznych – wzywanie pomocy z wykorzystaniem tekturowych telefonów, resuscytację krążeniowo – oddechową przy pomocy mini Anne oraz little Anne. Po ukończeniu zajęć uczniowie zdają test i otrzymują certyfikat oraz książeczkę "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy".

2009-03-20
Orlen Bezpieczne Drogi
Od 20 marca 2009 roku do połowy czerwca 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 5 STO realizowali projekt "Mamo, tato – chcę być bezpieczny na drodze" w ramach nagrody otrzymanej w Ogólnopolskim Konkursie "Orlen Bezpieczne Drogi". Szkoła otrzymała nagrodę specjalną w kategorii "Rodzice wzorem dla dziecka". Była to nagroda finansowa przeznaczona na realizację szkolnej inicjatywy oraz Złota Tarcza Bezpieczeństwa. Dzięki naszym działaniom zwiększyła się świadomość uczniów związana z uczestnictwem w ruchu drogowym.
Zobacz naszą inicjatywę.

2009-02-06
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Od kwietnia 2009r. uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczą w projekcie: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3. 3. 4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Zobacz więcej: www.pierwszaki.eu

"Jeden naród, różne losy". Życie Polaków pod zaborami.
Aktywnie po zdrowie
Przeczytaj sprawozdanie z akcji "To śmieci tuczą dzieci" etap I (plik PDF, 101kB)
Zobacz galerię zdjęć etap I
Przeczytaj sprawozdanie z akcji "To śmieci tuczą dzieci" etap II (plik PDF, 28kB)
Zobacz galerię zdjęć etap IISesja z plusem - wrzesień/październik 2010/2011


Akcja "Młodzi głosują - Wybory Prezydenckie 2010"


Matematyka z plusem


Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
i Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty


Projekt: Sklep - wysypisko - ulica jednokierunkowa?


Akcja "Młodzi głosują"