Powrót do strony głównej
      
Jak przekazać 1% podatku dla naszej szkoły?


Szanowni Rodzice i Przyjaciele szkoły
W 2019 roku - już po raz piętnasty – można zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot na rzecz naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1% za rok 2017. Dzięki tym pieniądzom doposażyliśmy bazę dydaktyczną zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

Będziemy bardzo zaszczyceni, jeżeli i w tym roku zdecydujecie się Państwo
na przekazanie nam kwoty 1% swojego podatku dochodowego.


Jak przekazać 1% podatku dla naszej szkoły?

Zwracamy uwagę, że uległy zmianie deklaracje, na których rozlicza się roczne dochody. Należy uzupełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT–36 – poz. 415, 416, PIT–36L – poz. 141, 142, PIT–37 – poz. 123, 124, PIT–38 – poz. 51, 52). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku składając formularz PIT–39 należy wypełnić pozycje 48, 49.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2018, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest tylko organizacją przekazującą szkole darowiznę, w związku z czym należy wskazać cel szczegółowy, na który przekazane zostaną pieniądze. Wpisujemy Samodzielne Koło Terenowe nr 43 STO w Krakowie (PIT–36 – poz. 417, PIT–36L – poz. 143, PIT–37 – poz. 125, PIT–38 – poz. 53, PIT–39 – poz. 50).

Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT–36 – poz.418, 419, PIT–36L – poz. 144,145, PIT–37 – poz. 126, 127, PIT–38 – poz. 54, 55, PIT–39 – poz. 51,52).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT–36,PIT–36L, PIT–37, PIT–38 i PIT – 39 do 30 kwietnia 2019 r. .
W październiku lub listopadzie 2019 roku STO przekaże je na konto szkoły.Kraków, 12 lutego 2019 r.

Zobacz PIT – 36 (jpg)
Zobacz PIT - 37 (jpg)