Powrót do strony głównej
      
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY


Głównym celem szkoły jest wspieranie Rodziców w procesie wychowawczym i dbanie o wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów. Nasza szkoła stara się jak najlepiej realizować ten cel. Razem z Rodzicami staramy się stworzyć uczniom takie miejsce, w którym mogą się wszechstronnie realizować i poszerzać swoją wiedzę zarówno w trakcie zajęć obowiązkowych jak i kół zainteresowań, wycieczek bliższych i dalszych oraz wyjść do kin, teatrów i muzeów. Staramy się również zapewnić jak najlepszy dobór kadry pedagogicznej, która chce wychowywać ludzi z pasją nie tylko nauczać, ale także wspomagać uczniów w samodzielnym rozwoju i poszukiwaniu wiedzy. Zapraszamy na spacer po szkole

  NASZYMI GŁÓWNYMI ATUTAMI SĄ:
 • przyjazny, bezpieczny, zamykany w ciągu dnia budynek szkoły, w którym każda klasa posiada własną salę,
 • brak anonimowości uczniów – klasy liczą do 18 uczniów,
 • opieka psychologa i logopedy dla każdego ucznia,
 • indywidualizacja pracy z uczniami,
 • podział na grupy językowe w zależności od stopnia zaawansowania,
 • liczne koła zainteresowań,
 • opieka nad uczniami od godziny 7.00-17.00,
 • możliwość korzystania z obiadów


CO OFERUJEMY W RAMACH CZESNEGO

KLASY 0 – III
 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEN,
 2. dodatkowe godziny języka angielskiego (5 godzin tygodniowo),
 3. dodatkowa godzina języka niemieckiego od klasy pierwszej (1 godzina tygodniowo),
 4. dodatkowe godziny plastyki i muzyki prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli,
 5. cztery godziny wychowania fizycznego, w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. gimnastyka korekcyjna
  2. rytmika
  3. basen
 6. koła zainteresowań:
  1. plastyczne - rozwijające umiejętności manualne i artystyczne uczniów,
  2. teatralne - rozwijające wrażliwość i wyobraźnię uczniów,
  3. informatyczne - rozwijające zdolność logicznego myślenia i posługiwania się najnowszymi środkami masowego przekazu,
  4. ekologiczne - ukazujące uczniom najbliższe otoczenie i wprowadzające do przyszłych nauk biologicznych,
  5. języka niemieckiego - wprowadzające elementy drugiego języka już od najmłodszych lat szkoły podstawowej,
  6. matematyczno - logiczne - poszerzające wiedzę matematyczną,
  7. taneczne,
  8. filmowe
  9. szachowe,
  10. origami,
  11. języka rosyjskiego


KLASY IV – VI
 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEN,
 2. dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki dla wszystkich uczniów,
 3. pięć godzin języka angielskiego tygodniowo,
 4. trzy godziny języka niemieckiego tygodniowo,
 5. dodatkowe godziny wychowania fizycznego w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. basen
  2. gimnastyka korekcyjna
 6. dodatkową godzinę geografii z programem autorskim,
 7. koła zainteresowań:
  1. przyrodnicze - poszerzające wiedzę uczniów na temat najbliższego środowiska i szeroko pojętej ekologii,
  2. internetowe - dające możliwość kontaktu z wszystkimi portalami i stronami WWW pod okiem profesjonalnego nauczyciela,
  3. interdyscyplinarne - przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej i łączące wszystkie dziedziny wiedzy,
  4. języka rosyjskiego
  5. matematyczne
  6. plastyczne i kółko fotograficzne


KLASY I - III GIMNAZJUM
 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEN,
 2. dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki dla wszystkich uczniów,
 3. pięć godzin tygodniowo języka angielskiego,
 4. dodatkowy język (niemiecki) - 3 godziny tygodniowo,
 5. w ramach wychowania fizycznego realizowane są zajęcia na basenie
 6. koła zainteresowań:
  1. internetowe
  2. interdyscyplinarne
  3. językowe
  4. matematyczne
  5. regionalne
  6. fotograficzne

Szkoła bierze udział w licznych programach monitorowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno organizopwanych przez Kuratorium Oświaty jak i specjalistycznych, organizowanych przez szkoły niepubliczne.