Powrót do strony głównej
      
Losy absolwentów


Szkoła przez cały czas śledzi losy naszych absolwentów. Generalnie po szkole podstawowej uczniowie kontynuują naukę w naszym gimnazjum. Wybierają je z prostych względów. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice znają jakość edukacji w szkole podstawowej. Nauczyciele bardzo dobrze przygotowują uczniów zarówno do sprawdzianu po klasie VI jak i egzaminu po gimnazjum. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie analizują je wraz z nauczycielami. W ten sposób eliminują błędy, które mogą popełnić w testach. Wyniki, które później osiągają satysfakcjonują wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli. Dodatkowo szkoła poddaje analizie wyniki testów, co pozwala na stworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej na następny rok szkolny i pracę w działach , w których osiągnięte przez uczniów wyniki są najsłabsze. Wcześniejsza praca z arkuszami egzaminacyjnymi pozwala także na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Przede wszystkim właściwego rozplanowania czasu pracy oraz eliminowania podstawowych błędów związanych z prawidłowym zaznaczaniem odpowiedzi. Również dodatkowa praca nad zadaniami otwartymi powoduje, że uczniowie nie mają większych problemów z napisaniem dłuższych i krótszych wypracowań. Dzięki tym wszystkim działaniom szkoła wypada bardzo dobrze na egzaminach zewnętrznych. a uczniowie kontynuują naukę w szkołach przez siebie wybranych. Absolwenci naszego gimnazjum wybierają najczęściej szkoły publiczne. Są to licea ogólnokształcące.

    Nasi uczniowie uczą się w następujących liceach krakowskich:
  • Liceum Ogólnokształcące nr 4,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 5,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 6,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 8,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 10,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 13,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 25
  • Liceum oo. Pijarów


Zainteresowaniem naszych uczniów cieszą się także szkoły prywatne, szczególnie VII i VIII Liceum Ogólnokształcące.