Powrót do strony głównej
      
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła"


Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie od ośmiu lat uczestniczą w matematycznym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Lepsza Szkoła" prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Programy "Lepszej Szkoły" pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.
Dla nauczycieli matematyki w ramach tego projektu przygotowano następujące programy:
"Sesja z plusem" - dla klas IV – VI szkoły podstawowej (trzy testy w ciągu roku szkolnego),
"Sesja z plusem" - dla klas I – III gimnazjum (również trzy testy w ciągu roku szkolnego),
"Próbny sprawdzian z matematyki" - klasa VI (grudzień/styczeń danego roku szkolnego),
"Próbny egzamin gimnazjalny" - klasa III (grudzień/styczeń danego roku szkolnego).

W "Lepszej Szkole" co roku przybywa absolwentów. Jest już ich ponad 10 milionów, wśród nich absolwenci naszej szkoły. Nad wszystkimi uczniami pieczę sprawuje 131 tysięcy nauczycieli. W naszej szkole są to: mgr Edyta Bąk, mgr Janina Dziedzic i mgr Beata Rudnicka – Szyba. Uczniowie naszej szkoły osiągają najwyższe lub bardzo wysokie wyniki w skali staninowej. Standaryzowane, matematyczne testy kompetencji dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki. Nauczyciel sprawdza test za pomocą klucza odpowiedzi. Na stronie www.ls.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz danej klasy na tle wyników ogólnopolskich. Rodzice otrzymują indywidualne raporty, które pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów i całej klasy na tle wyników ogólnopolskich, pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy i są dobrym materiałem do prezentacji wyników na spotkaniach z rodzicami i na radzie pedagogicznej. Programy "Lepszej Szkoły" są bardzo pomocne w pracy nauczyciela matematyki. Wyniki, które otrzymują uczniowie i rodzice informują bardzo dokładnie o pozycji ucznia na tle klasy, szkoły oraz całej populacji w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.ls.gwo.pl.