Powrót do strony głównej
      
Klub Bezpiecznego Puchatka


Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej biorą udział w ogólnopolskim programie "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotowywanym przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Głównym celem programu jest wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw.

Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych p. Renata Płaziak przeprowadza zajęcia, w trakcie których uczniowie oglądają filmy instruktażowe dotyczący bezpieczeństwa, uczą się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonują zadania praktyczne, a już niebawem przedstawiciel Straży Miejskiej opowie nam o bezpieczeństwie oraz za pomocą autochodzika zapozna nas z zasadami panującymi na ulicy. Uczestnicy programu otrzymali książeczki "Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka" oraz broszury informacyjne dla rodziców.

Realizacja programu wspomaga kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach codziennych oraz niecodziennych. Uczestnictwo w tym programie wymaga od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

W piątek 28 listopada uczniowie mieli możliwość sprawdzenia dotychczasowo zdobytej wiedzy, ponieważ wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Już dziś uczniowie dzięki swojej pracy mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami oraz zdobytym CERTYFIKATEM.

Zobacz zdjęcia

Jak zachowywać się bezpiecznie jako pieszy i pasażer?
W czwartek, 12 listopada, w klasie pierwszej szkoły podstawowej odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Program przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Wszystkie Kuratoria Oświaty. W grudniu w ramach "Akademii Bezpiecznego Puchatka" odbędzie się Tydzień Bezpieczeństwa. Od 8 do 15 grudnia 2015 r. pierwszoklasiści ze wszystkich szkół uczestniczących w programie, napiszą Test Bezpieczeństwa, będący podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka. Pierwsze zajęcia przebiegły pod hasłem: "Wiemy, jak zachować się w drodze do szkoły". Uczniowie w grupach projektowali sygnalizacje świetlne, rozwiązywali test ze znajomości rodzajów znaków oraz w swoich książeczkach otrzymanych od Puchatka wykonywali zadania przez niego przygotowane. Od dzisiaj wiedzą już, jak ważne jest zapinanie pasów i noszenie odblasków. Zajęcia przygotowała p. mgr Katarzyna Buś.
Zobacz zdjęcia