Powrót do strony głównej
      
Użyteczne informacje


Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Budnik
godziny do dyspozycji rodziców:
poniedziałek 15.30 – 16.30
wtorek 15.00 – 16.00
piątek 15.00 – 16.00
Zastępca Dyr. szkoły mgr Beata Mosz
godziny do dyspozycji rodziców:
poniedziałek 8.00 – 8.45
czwartek 8.00 - 8.45
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
pani Halina Masłyk-Samitowska - księgowa
pani Edyta Świerk - sekretarka
tel. (012) 658 44 72
Numer konta Samodzielnego Koła Terenowego nr 43 STO:
30 1910 1048 2110 0450 9813 0001
Samodzielne Koło Terenowe nr 43
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Krakowie
Zarząd:
p.o. Prezesa Wiceprezes – Tadeusz Pawlik
Sekretarz – Mariusz Rusiński
Skarbnik – Agnieszka Mętel
Członkowie – Anna Gołda, Maciej Miarka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Leszek Maziarz
Sekretarz – Monika Rożek
Członek - Anna Rybak
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 Przewodniczący - Karol Cebula - klasa VIII
I - szy Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka Celewicz - klasa VII
II - gi Zastępca Przewodniczącego - Łucja Mosz - klasa VI
Członkowie:
Maksymilian Bodzioch - Bryła - klasa VIII
Olga Gramza - klasa VII
Stanisław Dronszczyk - klasa V

Biblioteka Książki można wypożyczać:
Poniedziałek – Piątek - w godzinach 13.05 - 13.30 (długa przerwa)
oraz:
Środa - 11.30 - 13.00
Czwartek - 10.30 - 11.00
Dyżyr Psychologa Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.45 - 15.00
Logopeda Dyżur dla Rodziców:
Czwartek: 16.30 - 17.00