Powrót do strony głównej
      
Szczegółowa liczba godzin w SP


Ilość godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach

Klasy 0 - III
PrzedmiotKlasa 0Klasa IKlasa IIKlasa III
Edukacja wczesnoszkolna19171717
Język angielski5555
Język niemiecki0111
Edukacja plastyczna1111
Edukacja muzyczna1111
Zajęcia komputerowe1112
Religia1222
Rytmika1111
Wychowanie fizyczne1111
Gimnastyka korekcyjna1111
Zajęcia na basenie1111
Zajęcia logopedyczne2000
Kreatywność1000
RAZEM:35323232


Klasy IV - VIII
PrzedmiotKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
Język polski 55555
Język angielski 55555
Język niemiecki 33333
Historia 12222
Wiedza o społeczeństwie ----2
Przyroda 2----
Biologia -1121
Matematyka 55555
Chemia ---22
Fizyka ---22
Geografia -1121
Plastyka 1111-
Muzyka 1111-
Technika 111--
Informatyka 11111
Edukacja dla bezpieczeństwa ----1
Gimnastyka korekcyjna 111--
Wychowanie fizyczne 22244
Taniec 111--
Religia 22222
Godzina wychowawcza 11111
RAZEM: 3233333837


Poniżej prezentujemy plany nauczania na lata 2018 – 2023.
Plan nauczania – klasa 0 (rok szkolny 2018/2019)
Plan nauczania – klasy I – III (lata 2018 - 2021)
Plan nauczania – klasy IV – VIII (lata 2018 - 2023)