Powrót do strony głównej
      
Szczegółowa liczba godzin w GIM


Ilość godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach

Klasa III Gimnazjum
Przedmiot Klasa III
Język polski 5
Język angielski 5
Język niemiecki 3
Historia 2
WOS 1
Matematyka 5
Biologia 2
Chemia 2
Fizyka 2
Geografia 1
Informatyka 1
Plastyka 1
Muzyka 0
Wychowanie fizyczne 4
Zajęcia artystyczne 0
Zajęcia techniczne 0
Edukacja dla bezpieczeństwa 1
Religia 2
Godzina wychowawcza 1
RAZEM: 38


W klasie III obowiązkowo prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu po gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Poniżej prezentujemy plan nauczania na lata 2016 – 2019.
Plan nauczania – klasy I – III gimnazjum