Powrót do strony głównej
      
W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele


W listopadzie 2008 roku nasza szkoła otrzymała grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego na projekt "Pierwszy krok" w ramach działania "W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele". Projekt zakładał rozwinięcie współpracy pomiędzy uczniami naszej szkoły a najbliższym środowiskiem lokalnym: przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami. Realizacja projektu trwała do końca grudnia. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Były to występy teatralne, zawody sportowe, projekcje filmów. Cały projekt kończyła akcja mikołajkowa. Zbieraliśmy dary dla rodziny wielodzietnej. W akcję tę zaangażował się nie tylko Samorząd Uczniowski ale również cała społeczność szkolna. W styczniu nastąpiło podsumowanie naszych działań. Na koniec otrzymaliśmy od Społecznego Towarzystwa Oświatowego certyfikaty udziału. Nasz projekt opisano także w dodatku do styczniowego wydania "Edukacji i dialogu".

Zobacz certyfikat
Zobacz artykuł


Program "Radosna Szkoła"
Miło nam poinformować, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO została beneficjentem programu MEN "Radosna Szkoła". W ramach programu przyznana została nam dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych na utworzenie kącika zabaw dla uczniów klas 0 – 3. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych oraz gier i przyrządów służących uczniom do zabaw w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz w ramach zajęć świetlicowych.

Projekt "Bezpieczne drogi"
Zobacz szczegóły