Powrót do strony głównej
      
Akcje charytatywne


Akcje charytatywne w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w roku szkolnym 2010/2011


"Zdążyć z pomocą" - styczeń 2011 – zbiórka środków na zakup aparatu słuchowego dla Maćka (7 lat) - Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – środki na pomoc dzieciom z chorobami nerek – styczeń 2011 – sztab WOŚP Nowa Huta – mgr Jerzy Kujawski.

"Zbieramy nakrętki plastikowe" - akcja pomocy dla Lenki (8 miesięcy) z rzadką wadą układu kostnego tzw. PFFD – środki na operację wydłużenia kości oraz rehabilitację w Stanach Zjednoczonych – od października 2010 do końca roku szkolnego 2010/2011 – na wniosek Rodziców uczniów z klasy II szkoły podstawowej.

Paczka świąteczna dla rodziny wielodzietnej z osiedla Nowy Prokocim – grudzień 2010 – Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO pod kierunkiem mgr Janiny Dziedzic.

"Góra Grosza" - listopad/grudzień 2010 – pomoc rodzinnym domom dziecka, pomoc dla Domów dla Dzieci (po przekształceniu dużych domów dziecka), pomoc dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, programy terapeutyczne dla dzieci odseparowanych od rodziny – Towarzystwo "Nasz Dom" (patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej)
Zobacz dyplom uczestnictwa

"Szkoło Pomóż i Ty" - środki na zakup aparatów słuchowych – wrzesień/październik 2010 – Fundacja Na Rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".

"Pomoc dzieciom z rodzin ubogich" - środki na podręczniki i wyprawki szkolne – wrzesień 2010 - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś".

Wszystkie akcje koordynowała w szkole nauczycielka matematyki – mgr Janina Dziedzic.2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008