Powrót do strony głównej
      
Kronika szkoły 2008 / 2009


PIERWSZY SEMESTR 2008/2009

Kaktus Ortograficzny
W czwartek 5 lutego odbył się I etap konkursu ortograficznego dla klas drugich szkoły podstawowej "Kaktus" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Piotra Michałowskiego pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Rektora Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W naszej szkole w konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy drugiej. Zwycięzcą pierwszego etapu został Mikołaj Mosz (55 pkt). Drugie miejsce zajęła Ala Marmon (53,5 pkt), a trzecie Izabela Małajewicz (53 pkt). Laureatom gratulujemy. Konkurs na terenie szkoły koordynowała nauczycielka kształcenia zintegrowanego – mgr Maria Starowicz.

V Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego
W poniedziałek 5 lutego na terenie naszej szkoły odbył się II etap V Wojewódzkiej Olimpiady Języka Angielskiego dla klas V – VI szkół podstawowych organizowanej przez szkołę języków obcych Prymus – Linguist oraz Szkołę Podstawową nr 47 w Krakowie. W drugim etapie uczestniczyli uczniowie klasy VI – Sebastian Mc Grath i Michał Lalik. Etap ten polegał na rozwiązywaniu testów leksykalnych, gramatycznych i składniowych i sprawdzał ogólną wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. Konkurs na terenie szkoły koordynowała nauczycielka języka angielskiego – mgr Agata Kumorkiewicz.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Od kwietnia bieżącego roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyć będą w projekcie: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3. 3. 4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Zobacz więcej: www.pierwszaki.eu

Dzień Republiki Czeskiej
W piątek 13 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w realizowanym na terenie szkoły już od wielu lat projekcie "Edukacja Europejska". Tym razem świętowaliśmy Dzień Republiki Czeskiej. Uczniowie w szeregu działań zapoznali się z historią, geografią i kulturą naszego południowego sąsiada. W ramach projektu poszczególne klasy wykonały gazetki poświęcone różnym kręgom tematycznym czeskiej kultury i sztuki, przygotowały inscenizacje czeskich bajek i legend. W trakcie imprezy można było także skosztować czeskich potraw oraz uczestniczyć w wielu konkursach z nagrodami. Imprezę koordynowały: mgr Bożena Giza, mgr Renata Płaziak oraz mgr Ewelina Michalik. Zobacz sprawozdanie i zdjęcia.

Renesans na Wawelu
W czwartek 12 lutego w filii nr 1 Podgórskiej Biblioteki Publicznej, ul. Aleksandry 11 odbył się II etap konkursu historycznego dla klas IV – VI szkół podstawowych "Renesans na Wawelu". Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Piotr Gil (klasa V), Robert Gzieło i Michał Lalik z klasy VI. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczniów sprawowała nauczycielka historii – mgr Justyna Kosiba.

Akademia Fizyki
10 lutego uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w cyklu wykładów prowadzonych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeznaczonych dla III etapu edukacyjnego. Wykłady rozpoczęły się o godzinie 9. 00 i trwały do godziny 14. 00. Wraz z uczniami w sesji naukowej uczestniczyła nauczycielka fizyki – mgr Beata Rudnicka.

Mój tata, moja mama (II spotkanie)
We wtorek 10 lutego odbyło się II spotkanie z cyklu "Mój tata, moja mama" dla klas 0 – 3 szkoły podstawowej. Tym razem przyszedł do nas, aby opowiedzieć o swoim zawodzie tato Dawida Cieślaka z klasy pierwszej - Pan Marcin Cieślak - trener drużyny hokejowej. W trakcie spotkania zapoznał uczniów z zasadami gry w hokeja oraz zaprezentował sprzęt i ubranie członka drużyny hokejowej. Spotkanie prowadziła Pani Renata Płaziak – nauczycielka kształcenia zintegrowanego.

...zobacz GALERIE ZDJĘĆO czym marzy bałwanek?
W czwartek 12 lutego nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literackiego "O czym marzy bałwanek" przeznaczonego dla uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Kaja Falińska z klasy pierwszej, drugie – Weronika Marchewa – klasa pierwsza, trzecie Mikołaj Mosz z klasy drugiej. Zwycięzcom gratulujemy. Konkurs koordynowała nauczycielka kształcenia zintegrowanego – pani Renata Płaziak.

Kaktus ortograficzny
W czwartek 5 lutego odbył się I etap konkursu ortograficznego dla klas drugich szkoły podstawowej "Kaktus" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Piotra Michałowskiego pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Rektora Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W naszej szkole w konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy drugiej. Konkurs na terenie szkoły koordynowała nauczycielka kształcenia zintegrowanego – mgr Maria Starowicz.

VIII Konkurs Kolęd i Pastorałek
W piątek 23 stycznia odbył się VIII Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Każda klasa zobligowana była do zaśpiewania dwóch kolęd – jednej obowiązkowej i jednej wybranej. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11. 00. a zakończyła o godzinie 13. 00. Konkurs koordynowała nauczycielka muzyki – mgr Renata Kulasza.
Zobacz sprawozdanie i zdjęcia.

Renesans na Wawelu
W czwartek 22 stycznia w filii nr 1 Podgórskiej Biblioteki Publicznej, ul. Aleksandry 11 odbył się konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych "Renesans na Wawelu". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas 5 – 6: Piotr Gil, Rafał Gzieło, Robert Gzieło, Michał Lalik. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczniów sprawowała nauczycielka historii mgr Justyna Kosiba.

Cudowna Lampa Alladyna
W środę 21 stycznia uczniowie klas 0 – 3 szkoły podstawowej uczestniczyli w spektaklu "Cudowna Lampa Alladyna" w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie. Spektakl odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - ul. Zakopiańska 62. Uczniami opiekowały się Panie: Katarzyna Buś, Anna Hapek i Maria Starowicz.

Etapy rejonowe olimpiad przedmiotowych
W dniach 21 i 22 stycznia odbyły się etapy rejonowe konkursów chemicznego i matematycznego dla gimnazjum. Naszą szkołę w tych konkursach reprezentowało trzech uczniów z klasy trzeciej gimnazjum: Kacper Banach, Piotr Łuczyński i Szymon Samek. Etapy rejonowe olimpiad przedmiotowych odbyły się w gimnazjach nr 28 i 35 w Krakowie. Uczniów do konkursów przygotowywały mgr Dorota Sobczak i mgr Edyta Bąk.

Biała Szkoła 2008
W dniach od 11 - 16 stycznia uczniowie naszej szkoły przebywali na tradycyjnym obozie narciarskim w Korbielowie. Celem obozu było rozwijanie i doskonalenie umiejętności narciarskich. Przebywaliśmy w Domu Wypoczynkowym "Częstochowa" w Korbielowie.
Zobacz sprawozdanie i zdjęcia.


XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ze względu na wyjazd uczniów na "Białą Szkołę" XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole trwał od wtorku 6 stycznia do piątku 9 stycznia. Uczniowie z klasy III gimnazjum bardzo mocno zaangażowali się w tę wspaniałą akcję charytatywną i zbierali pieniądze oferując wszystkim darczyńcom czerwone serca. W tym roku pieniądze przeznaczone były dla dzieci chorych na nowotwory. Akcję w szkole koordynowała pani Janina Dziedzic.

Olimpiada fizyki i astronomii
W środę 7 stycznia 2009 roku odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Fizyki i Astronomii dla gimnazjalistów. Naszą szkołę reprezentował uczeń Kacper Banach, który w etapie szkolnym uzyskał najwyższą ilość punktów. Etap rejonowy odbył się o godzinie 10:00 w Gimnazjum nr 25, ul. Strąkowa 3a. Uczniowie rozwiązywali zadania przez 120 minut.

V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej
W piątek 12 grudnia w naszej szkole odbył się V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie uczestniczyło łącznie 91 uczniów z ośmiu szkół podstawowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Wszyscy uczniowie recytowali po jednym utworze poetyckim w języku angielskim. Komisja oceniała umiejętności językowe, opanowanie pamięciowe utworów, akcent i intonację, wymowę, sposób recytacji, zdolności aktorskie oraz dobór rekwizytów i kostiumów scenicznych. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

Etapy rejonowe olimpiad przedmiotowych
Do etapu rejonowego olimpiad przedmiotowych dla gimnazjów organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty zostało zakwalifikowanych trzech uczniów z klasy III gimnazjum. Reprezentowali oni szkołę w etapie rejonowym olimpiady matematycznej, fizyki i astronomii oraz chemicznej. Etapy rejonowe tych olimpiad odbyły się w styczniu 2009 roku.

W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele
Nasza szkoła otrzymała grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego na realizację projektu "Pierwszy krok" w ramach realizacji zadania publicznego "W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele". Celem projektu było uwrażliwienie naszej młodzieży na problemy innych ludzi. Projekt obejmował liczne działania, które przybliżały naszym uczniom sprawy związane z funkcjonowaniem w najbliższym środowisku. Były to spektakle teatralne, zajęcia filmowe, promowanie bezpiecznego internetu, kurs pierwszej pomocy oraz wolontariat na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Projekt był realizowany do końca grudnia 2008 roku. Koordynatorką projektu była nauczycielka geografii – mgr Małgorzata Dygoń.

Krakowska Matematyka 2009
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zorganizował w czwartek 11 grudnia 2008r. konkurs matematyczny "Krakowska Matematyka 2009 – Krakowiacy i Górale", w którym uczestniczyli uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i historii Krakowa oraz jego okolic wśród uczniów szkół podstawowych oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Konkurs rozpoczął się o godzinie 9. 00 i trwał 60 minut. Na terenie szkoły konkurs koordynowała nauczycielka matematyki – mgr Janina Dziedzic.

Próbny Sprawdzian i Egzamin Gimnazjalny
W poniedziałek 8 grudnia klasa szósta szkoły podstawowej napisała swój pierwszy próbny sprawdzian. W tym samym dniu klasa trzecia gimnazjum pisała część humanistyczną egzaminu gimnazjalnego, natomiast we wtorek 9 grudnia część matematyczno – przyrodniczą. Celem próbnych egzaminów jest uświadomienie uczniom ewentualnych braków wiedzy i uzupełnienie ich oraz zapoznanie z techniką rozwiązywania testów. Sprawdzian i egzamin koordynowały: mgr Edyta Bąk, mgr Janina Dziedzic i mgr Ewa Zabawa.

Mikołajki
5 grudnia uczniowie naszej szkoły spotkali się z Mikołajem w Centrum Wspinaczkowym RENI – Sport. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: klasy 0 – 3 oraz 4 – 3 gimnazjum. Na uczniów czekały tam liczne atrakcje: wspinaczka z asekuracją, wspinaczka po drabince speleo, nauka chodzenia na szczudłach, wahadło, rozgrywki mini golfa oraz zabawy na niskich ściankach wspinaczkowych. Na koniec zapowiedziana była wizyta św. Mikołaja i rozdanie prezentów. Zajęcia koordynowała nauczycielka wychowania fizycznego – mgr Małgorzata Sekuła.

Moja mama, mój tata
2 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Moja mama, mój tata". Celem spotkań było poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców uczniów klas 0 – 3 szkoły podstawowej. Pierwszym gościem była mama Klary – uczennicy klasy 0 – Renata Przemyk. Opowiedziała o swojej przygodzie z muzyką, jaką była uczennicą oraz wspólnie z dziećmi zaśpiewała piosenki. Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali piosenki "Kołysanka" w wykonaniu naszego gościa. Spotkanie z Renatą Przemyk przygotowała p. Katarzyna Buś. Następne spotkanie z cyklu "Moja mama, mój tata" odbędzie się w styczniu.

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
1 grudnia uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 uczestniczyli w szkolnym etapie Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas piątych i szóstych. Konkurs był organizowany przez Szkołę Podstawową nr 47 w Krakowie. Uczniowie rozwiązywali test językowy sprawdzający znajomość słownictwa, zwrotów, gramatyki oraz komunikowania się w języku angielskim. Na terenie szkoły konkurs koordynowała nauczycielka języka angielskiego mgr Agata Kumorkiewicz.


Alfik Matematyczny
W środę 26 listopada uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie "Alfik Matematyczny". Przez 75 minut rozwiązywali zadania dostosowane poziomowo do danego wieku. Najmłodszy uczestnik był z klasy trzeciej szkoły podstawowej najstarsi zaś – to uczniowie klasy trzeciej gimnazjum. Mamy nadzieję, że wszystkim się powiodło. Konkurs w szkole koordynowała nauczycielka matematyki – mgr Edyta Bąk.

VIII Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej
W sobotę 22 listopada uczniowie klas I – III gimnazjum uczestniczyli w VIII Krakowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych. Turniej tradycyjnie odbył się w hali sportowej Towarzystwa Sportowego "Wisła" przy ulicy Reymonta w godzinach od 8. 00 – 13. 30.
Drużyny składały się z dziesięciu zawodników, na boisku równocześnie przebywało czterech zawodników i bramkarz, zmiany odbywały się systemem hokejowym. Uczniami opiekowała się nauczycielka wychowania fizycznego mgr Zofia Myszka.

Sklep - wysypisko: ulica jednokierunkowa?
W poniedziałek 17 listopada uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach nt. recyklingu. Zajęcia trwały od godz. 9. 40 do godz. 11. 20. Warsztaty te były częścią projektu: "Sklep - wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Projekt ten to przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do szkół przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". To przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz osobistej odpowiedzialności młodzieży za środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nasilającej się konsumpcji i wzrastającej ilości odpadów. Projekt miał na celu promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. W ramach projektu przewidziana była część teoretyczna, praktyczna oraz uroczyste zakończenie projektu. Część praktyczna obejmowała opracowanie i wdrożenie w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów – co zostało zaplanowane na rok szkolny 2008/2009.
Projekt monitoruje mgr Anna Pedrycz.

Olimpiady, konkursy
W pierwszym tygodniu listopada rozpoczęły się konkursy przedmiotowe przygotowane i monitorowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Odbyły się według następującego harmonogramu:
  Szkoła Podstawowa
 • Konkurs matematyczno - przyrodniczy - 4 listopada
 • Konkurs humanistyczny - 12 listopada
  Gimnazjum
 • Konkurs fizyki i astronomii - 7 listopada
 • Konkurs języka angielskiego - 12 listopada
 • Konkurs biblijny - 13 listopada
 • Konkurs matematyczny - 19 listopada
 • Konkurs języka polskiego - 20 listopada
 • Konkurs chemiczny - 21 listopada
We wszystkich wymienionych konkursach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

11 listopada
W piątek 7 listopada w auli szkolnej odbył się uroczysty apel poświecony 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili montaż słowno - muzyczny poświęcony temu jednemu z najważniejszych wydarzeń w naszej nowożytnej historii. Opiekę merytoryczną i artystyczną sprawowały nauczycielka historii mgr Justyna Kosiba oraz nauczycielka geografii mgr Małgorzata Dygoń.

Pamięci tych, co odeszli...
W piątek 31 października uczniowie naszej szkoły kolejny już raz uczestniczyli w poranku poetyckim "Pamięci tych, co odeszli...", przygotowanym przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Pani Beaty Mosz. W tym roku poranek był poświęcony bohaterom II wojny Światowej - nie tylko żołnierzom walczącym w obronie ojczyzny, ale również tym wszystkim, którzy poświęcili dla niej życie. W trakcie spotkania uczniowie recytowali utwory poetyckie upamiętniające te ciężkie chwile. Impreza miała na celu uświadomienie uczniom, jak wielu ludzi poświęciło życie dla ojczyzny w czasie wojny i jakim wykazali się bohaterstwem w swoich czynach.

Próbny egzamin z języka obcego nowożytnego w gimnazjum
W dniu 21 października odbył się w klasie III gimnazjum próbny egzamin z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole wszyscy uczniowie pisali test z języka angielskiego. Za całość testu mogli uzyskać 50 punktów. Test składał się z dwóch części. Pierwsza - rozumienie tekstu słuchanego i druga - rozumienie tekstu czytanego. Średnia punktacja w naszej szkole wyniosła 40,5 pkt. Najlepszy wynik to 50 punktów na 50 możliwych.
Gratulujemy najlepszym.

Zawoja 2008
W bieżącym roku szkolnym nasz tradycyjny jesienny obóz rozbiliśmy w miejscowości Zawoja u stóp Babiej Góry. Przebywaliśmy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Krakus" od poniedziałku 6 października do soboty 11 października.

KRONIKA SZKOŁY
2020 / 2021 - semestr I

2019 / 2020 - semestr II

2019 / 2020 - semestr I

2018 / 2019 - semestr II
2018 / 2019 - semestr I

2017 / 2018 - semestr II
2017 / 2018 - semestr I

2016 / 2017 - semestr II
2016 / 2017 - semestr I

2015 / 2016 - semestr II
2015 / 2016 - semestr I

2014 / 2015 - semestr II
2014 / 2015 - semestr I

2013 / 2014 - semestr II
2013 / 2014 - semestr I

2012 / 2013 - semestr II
2012 / 2013 - semestr I

2011 / 2012 - semestr II
2011 / 2012 - semestr I

2010 / 2011 - semestr II
2010 / 2011 - semestr I

2009 / 2010 - semestr II
2009 / 2010 - semestr I

2008 / 2009 - semestr II
2008 / 2009 - semestr I

2007 / 2008 - semestr II
2007 / 2008 - semestr I

2006 / 2007 - semestr II
2006 / 2007 - semestr I

2005 / 2006 - semestr II
2005 / 2006 - semestr I

2004 / 2005 - semestr II
2004 / 2005 - semestr I

2003 / 2004 - semestr II
2003 / 2004 - semestr I

2002 / 2003

Historia szkoły

Zobacz również:
Ważne wydarzenia
Zielona szkoła